Over de IJssel Projecten 

Samen aan de slag!

Nieuwsgierig?

06 24225098

Projecten - CV

Hieronder staan een aantal projecten genoemd waar ik mijn enthousiasme en energie ingestoken heb. En eerlijk..... ik heb er veel van geleerd, mooie resultaten gehaald en af en toe ben ik uitgegleden. En van dat laatste, daar  groei je van. 

Nieuwsgierig aan welke projecten ik nu werk? Lees dan hier verder.

 Projecten Humanitas Rotterdam,

ouderenzorg, 2000 - 2004 

Activiteiten op nieuwe PG afdeling

Op een net gestartte PG (psycho geriatrie) afdeling zette ik als activiteitenbegeleidster belevingsgerichte ruimtes en activiteiten op. Geen boterhammen meer onder een plasticje, maar lekker eten en lachen. In plaats van indutten vlogen er weer botervloten door de lucht.Afdeling Gerontopsychiatrie in de Psychogeriatrie

Realiseren van een afdeling waar ouderen met psychiatrische klachten een warme plek kregen. Mijn rol was het mede vormgeven van de afdeling, het wachtlijstbeheer en de plaatsingen op de afdeling. Een belangrijk onderdeel was het doen van bemoeizorg bij kwetsbare ouderen.

  Projecten SCIO COnsult, 2006 - 2009 

Beslisboom Hulp bij het huishouden

In 2007 ging de huishoudelijke hulp naar de gemeenten. Bij verschillende gemeenten ondersteunde ik deze overgang. Een uniek middel was de digitale beslisboom die voorzag in een aantal mogelijkheden: Snel antwoord aan de klant, direct kunnen vertellen wat de uitkomst is én met één druk op de knop rapportage en besluit in orde.


Telefonisch indicatie stellen

Een gemeente wilden de indicaties voornamelijk telefonisch stellen. Hier is een telefonische werkwijze ontwikkeld. De beslisboom was hier een belangrijk onderdeel van, net als de coaching van de medewerkers.


Herindicaties Hulp bij het huishouden

Als projectleider droeg ik zorg voor ruim 4000 herindicaties hulp bij het huishouden in een grote gemeente in Nederland.

  Projecten Gemeente Winterswijk

2009 - 2020 

Werkwijze complexe doelgroepen

In 2009 startte ik bij de gemeente Winterswijk als OGGZ casemanager, een jaar later als coördinator Zorgnetwerk en CJG. Ik heb een werkwijze opgezet waardoor betere samenwerking ontstond met de klant en het (professionele) netwerk om hem of haar heen. Op deze manier kwamen mensen beter tot hun recht en vonden minder escalaties plaats. Van woningontruiming, tot zedendelinquent.


Werkwijze jeugdgroepen

Ook om problematische jeugdgroepen te monitoren ontwikkelden we een werkwijze waardoor volgers en leiders in beeld kwamen en bleven. Kwetsbare jongen konden we op deze manier een ander perspectief geven.


Opzet Sociaal Team de Post en Ondersteuningsteam Oost Achterhoek (OT)

Vanaf 2014 zetten we Sociaal Team de Post op in eerste instantie als teamcoördinator, later als manager. Een team met eerste lijns welzijnsactiviteiten en individuele hulpverlening en bemoeizorg. Het Ondersteuningsteam is een team wat vanuit een unieke samenwerking tot stand kwam in 2013: primair en voortgezet onderwijs en drie gemeenten. Een team voor eerstelijns hulp voor jongeren en ouders.Transities AWBZ/Jeugdwet

In 2015 kwam de Jeugdwet en de begeleiding uit de AWBZ naar de gemeenten. Als teamcoördinator en later als manager zijn we aan de slag gegaan om ook deze storm tot een goed einde te brengen. Hierbij heb ik het Sociaal Team de Post opgezet en vormgegeven en de Backoffice doorontwikkeld. 


Preventie Platform Jeugd

Met de buurgemeenten en organisaties voor kind- en jeugdpreventie is een team opgezet om met elkaar preventieve plannen te maken. Bijvoorbeeld; hoe voorkom je vechtscheidingen of armoede in gezinnen.


Opgave gerichtwerken

Een omslag in gemeenteland: vanuit contact met de samenleving gaan bouwen. Een mooie werkwijze waardoor maatschappelijke organisaties, inwoners, bedrijven en verenigingen vanaf het begin meedenken en meedoen.