Over de IJssel Projecten 

Samen aan de slag!

Nieuwsgierig?

06 24225098

Projecten - Handen uit de mouwen!

Over de IJssel Projecten is altijd in beweging! Op deze pagina vindt je huidige en recente projecten.

Heb je vragen of wil je gewoon eens sparren over jouw project? Dat kan! Laat een bericht ​​​​achter en we hebben snel contact.

Avedan - wijkgericht werken in de organisatie

Avedan maakt de omslag naar het wijkgericht werken. Aan de slag in de wijken met bewoners en partners. Het doel: zo goed mogelijk naast de inwoner staan, hun zelfredzaamheid nog groter maken en zorgen voor een sterk preventief voorveld.

Lees meer.

Alifa - Kanteling: vakteams en wijkteams

Alifa maakt een kanteling om te zorgen voor nog meer kwaliteit. De vakteams worden stevig neergezet, naast het werken in stadsdelen. De vakteams organiseren hun werk en zelf en richten zich op hun vakmanschap.

Lees meer.

Gemeente Enschede - Adviesraad sociaal domein

De gemeente Enschede wilde een adviesraad die het perspectief van de inwoner vertolkt én integraal advies geeft aan het college. Het werd de BAS!

Lees meer.

Gemeente Winterswijk - opgaveteam opzetten

De gemeente Winterswijk wil het opgavegericht werken borgen in de organisatie. Er komt een flexibele pool met medewerkers die leren hoe zij met de samenleving aan de verschillende opgaven kunnen werken. 

Lees meer.

Alifa - (half)jaarplannen welzijnsorganisatie

Alifa is een grote welzijnsorganisatie in Enschede. Ieder half jaar leggen zij verantwoording af aan de gemeente Enschede. Dit proces is constant in ontwikkeling naar steeds integraler werken.

Lees meer.

Moventem - onderzoek en klanttevredenheid

Moventem helpt o.a. gemeenten bij beleids- en organisatieontwikkeling door (klanttevredenheid) onderzoeken. Regelmatig worden deze onderzoeken gedaan door inwoners in groepen te spreken over verschillende onderwerpen.

Lees meer.

Partners Enschede - Structuur in het Sociaal domein

Een groep enthousiaste professionals is met elkaar aan de slag om te kijken of zij gezamenlijk een beweging op gang kunnen brengen om de structuur in het sociaal domein door te ontwikkelen.

Lees meer.

Gemeente Winterswijk - armoedevrij Winterswijk

De gemeente Winterswijk is in 2018 gestart met de eerste opgave: een armoedevrij Winterswijk 2040. Met de samenleving wordt hard aan dit onderwerp gewerkt met geweldige resultaten!

Lees meer.

 Samen aan de slag is het mooiste wat er is! 

'Ieder project is halverwege een ramp.'  En het klopt vaak! Er zijn soms donkere wolken, maar bijna altijd piept de zon er tussendoor en blijkt het de goede kant op de te gaan. Heel belangrijk: afstemmen, open zijn en koers houden!