Over de IJssel Projecten 

Samen aan de slag!

Nieuwsgierig?

06 24225098

Alifa - (half)jaarrapportages

Wat geweldig om met deze groep mensen te mogen werken: 5 stadsdelen, 15 teams en allemaal enthousiaste vakidioten. Jongerenwerkers, welzijnswerkers, seniorenwerkers en opvoedondersteuners; wat doen deze mensen mooi werk! Omdat zij meer uitblinken in mooie dingen met mensen doen dan in schrijven, mag ik met en voor hen de plannen schrijven. Een belangrijk onderdeel is samen stappen maken om steeds meer vanuit één plan te gaan werken. Dat maakt dat de teams, Alifa  en ik steeds in ontwikkeling zijn. Voor Alifa doe ik sinds 2019 de volgende activiteiten:

  • Jaarlijks een teamdag organiseren en begeleiden: wat gaan jullie komend jaar doen? En hoe doe je dat samen?;
  • Het jaarplan per stadsdeel en team schrijven;
  • De (half) jaarevaluaties per stadsdeel en team schrijven.


quote-left


In 2019 zijn we gestart met onze samenwerking voor het begeleiden en uitwerken van onze jaarlijkse plannen en rapportages. Een proces dat voorheen lag bij onze zelforganiserende teams, maar verslaglegging, het beschrijven van doelen, resultaten en effecten is echt een vak apart.


Ik ervaar onze samenwerking als zeer prettig, ook de teams zijn erg blij met jouw ondersteuning en hebben echt het gevoel dat ze met jouw inzet ontlast worden. De kwaliteit en leesbaarheid van de plannen is verbeterd en het proces is eenvoudiger geworden.


Wij hopen nog lang van jouw ondersteuning gebruik te mogen maken.

 


quote-right

Annet Overmars

Strategisch manager Alifa

quote-left


  • Ze is gedisciplineerd, enthousiast en opmerkzaam;
  • De trainer is rustig, opmerkzaam en ze straalt vertrouwen uit; 
  • Een duidelijke verhaallijn in de teamdag. Ze bewaakt het proces en stelt kaders, maakt een goede vertaalslag tussen praktijk en theorie;
  • Authentiek, energiek en enthousiast;
  • Alles steeds goed samenvatten, de regie houden en het proces bewaken;
  • Ben erg blij met de nieuwe aanpak, ik voelde me er meer bij betrokken;
  • Ik hoop dat je er de volgende keer ook weer bij bent.

quote-right

Medewerkers Alifa


 Doe waar je goed in bent. Dan hou je energie! 

Ieder mens wordt blij als hij mag doen waar hij goed in is (of zij natuurlijk). Welzijnswerkers zijn goed om mensen

te verbinden, om naast ze te staan en gewoon bij iemand aan te bellen om te vragen hoe het met hem of haar gaat. 


Het is een feest om hun enthousiasme te horen als zij over hun werk praten. Ik maak met plezier de vertaalslag naar doelen en effecten!