Over de IJssel Projecten 

Samen aan de slag!

Nieuwsgierig?

06 24225098

Training, procesbegeleiding en coaching

Trainen, procesbegeleiding en coachen: in alle drie de gevallen slijp jij of slijpen jullie je geest. Je ontdekt inzichten en handvaten waardoor je sterker in je schoenen staat.

Trainingen

De trainingen zijn gericht op mensen die het mooiste én moeilijkste vak hebben: hulpverleners en consulenten, bij de gemeente of in wijkteams. Hoe krijg jij grip op moeilijk gedrag?

Procesbegeleiding

Tijdens een bijeenkomst waarbij ik jullie proces begeleid, werken jullie aan gezamenlijkheid en éénduidigheid. Een proces dat ik begeleid kan over tal van onderwerpen gaan, bijvoorbeeld:

  • Wat is regievoering voor ons? Hoe zorgen we voor éénduidigheid? (WMO/Jeugd consulenten);
  • Wat is ons sprankelend toekomstbeeld? En hoe komen we daar? (missie en visie, teams of organisaties);
  • Zijn we nog op het spoor wat we met elkaar hadden afgesproken? 

(Team) Coaching

Aan de slag met je team of met jezelf. Coaching is een manier om even stil te staan en goed te kijken wat er nu eigenlijk speelt. Het helpt om inzicht en handvaten te krijgen en om met elkaar of jezelf in gesprek te gaan.  

Trainingen

Voor gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties die willen zorgen dat hun professionals sterker in hun schoenen staan. Ik verzorg trainingen om die complexe casus goed te doorzien en stevig in je regierol te staan. Onderwerpen van trainingen zijn:

  • Omgaan met complexe casuïstiek;
  • Analyseren van complexe casuïstiek;
  • AVG in het sociaal domein;
  • De gemeentelijke organisatie;
  • Persoonlijke effectiviteit en leiderschap.


(Team) Coaching

Voor teams of mensen die willen groeien, samen of juist alleen. Soms merk je dat je als team iets te doen hebt, bijvoorbeeld in uitspreken van dingen die niet lekker lopen of het inzetten van elkaars talenten. Of misschien zoek je in jezelf naar een evenwicht wat beter bij jou past.Procesbegeleiding: regievoeren; zo doen we dat!

Voor teams en organisaties die een éénduidig beeld willen realiseren over wat regievoering in hun organisatie nu precies is. Bijvoorbeeld hulpverleners en WMO/Jeugd consulenten.

Procesbegeleiding: dit is onze missie en visie! Hier werken we samen naartoe!

Voor teams en organisaties die weer een sprankelende visie en missie zoeken en plannen willen maken over hoe ze die kunnen bereiken.

Burgerparticipatie

Het is geweldig om bewoners mee te laten praten én mee te laten doen! Ik begeleid avonden om bewoners écht te laten vertellen wat zij denken en willen. Vaak met wonderlijk verrassende ideeën als resultaat! Natuurlijk denk ik ook mee in de opvolging van al het moois jullie ophalen.

 Samen of alleen groeien geeft ruimte en nieuwe inzichten 

Bij de bijeenkomst komt vaak veel energie vrij, van die energie waarin weer nieuwe inspiratie ontstaat en nieuwe gedachten en wegen ontstaan. Dat is energie die je nodig hebt om weer richting te zien.