Over de IJssel Projecten 

Samen aan de slag!

Nieuwsgierig?

06 24225098

Avedan - Wijkgericht werken

Avedan is een grote welzijnsorganisatie in het Oosten van Nederland. Een mooie club mensen met veel expertise in huis: zij weten wat er bij mensen speelt en leeft! Avedan werkt eraan om het wijkgericht werken nog steviger neer te zetten. In 2021 mag ik een stuk met hen oplopen om het wijkgericht werken handen en voeten te geven. En natuurlijk.... zorgen dat ook het vakmanschap een vaste plek krijgt in vakteams.

 Waar mensen met mensen werken voel je passie

Welzijnswerkers zijn mensenwerkers. Zij staan naast mensen en luisteren naar wat er leeft, wat mensen bezig houdt. Hoe meer welzijnswerkers met hun inwoners kunnen werken hoe beter! Dat betekent simpele processen en een overzichtelijk raamwerk. De energie moet naar de inwoner, gaan naar wat hem of haar beweegt. En dan.... dan kan passie stromen!