Over de IJssel Projecten 

Samen aan de slag!

Nieuwsgierig?

06 24225098

Alifa - Procesbegeleider kanteling

Succesvolle organisaties kennen veel beweging en passen zich aan, aan de ontwikkelingen. Zo koos de welzijnsorganisatie Alifa voor een kanteling waardoor de nadruk is komen te liggen op zelforganiserende vakteams. In 2020 en 2021 mocht ik dit proces begeleiden in de rol van procesbegeleider. Samen met een groep enthousiaste kwartiermakers pelde we het appeltje door steeds een stapje verder te zetten: er moest heel wat georganiseerd worden. Het resultaat: krachtige mensen, krachtige teams en veel meer eigen verantwoordelijkheid.

 Vakteams en wijkteams: het zijn communicerende vaten 

In het welzijnswerk gaat het om dicht bij mensen staan, ze kennen en écht contact hebben. Dat doe je door zichtbaar en bekend te zijn. Daarnaast gaat het om vakmanschap en contact met je 'soortgenoten' jongerenwerkers of wijkwerkers.


Een goed evenwicht tussen beide is cruciaal om én kwaliteit én echt contact met inwoners te hebben. Het één kan niet zonder het ander.