Over de IJssel Projecten 

Samen aan de slag!

Nieuwsgierig?

06 24225098

Gemeente Enschede - Adviesraad Sociaal Domein (BAS)

Wat een prachtig project: het opzetten van een brede advies raad voor het sociaal domein. Natuurlijk met nadruk op het bewonersperspectief én het geven van integraal advies. Als kwartiermaker mocht ik het proces begeleiden en werkte ik intensief samen met met medewerkers van de gemeente Enschede, de nieuwe voorzitter en de leden. En wat is het een mooie adviesraad geworden! Een grote diversiteit aan leden: van jong tot oud met veel verschillende soorten kennis en ervaring. Een rijke groep mensen bij elkaar met grote bereidheid om samen met de gemeente Enschede te werken aan een sterk sociaal domein in de stad.

Samen hebben we in 2020 en 2021 gewerkt om een goed werkende adviesraad neer te zetten en de bestaande adviesraden af te ronden. In dit proces mocht ik zorgen voor de werving, de afronding van de oude adviesraden, het inwerken van de nieuwe leden, de aansluiting van de BAS bij de organisatie, de website, communicatie en de AVG.

 Diversiteit is de weg naar gedragen oplossingen

Een groep mensen kan elkaar verrijken door een grote diversiteit aan ervaringen, achtergronden, karakters en kennis. Zeker als mensen de bereidheid hebben om diversiteit als een kracht te zien. Wat weet jij? Wat heb jij meegemaakt?


Diversiteit en nieuwsgierigheid gaan hand in hand. Hierdoor ontstaat een wij gevoel. Deze kracht benutten: dat geeft kippenvel!