Over de IJssel Projecten 

Samen aan de slag!

Nieuwsgierig?

06 24225098

Winterswijk - Opgavegericht werken borgen

Opgavegericht werken betekent werken met de samenleving aan belangrijke thema's. Dat klinkt logischer dan het is. De meeste gemeenten zo ingericht dat zij wetgeving uitvoeren, de keuzes maken en opdrachtgever zijn. Hoe maak je dan de omslag om écht met de samenleving te bouwen? 

Bij opgavegericht werken is de kunst om als overheid het proces van samen bouwen te delen met de samenleving. Dat betekent andere rollen: faciliteren, de kartrekken zijn, loslaten, ruimte geven aan anderen, samen beslissen en soms achterover leunen. Dit betekent heel wat voor de medewerkers, het college en de gemeenteraad. Voerde je eerst een wet uit, nu is er ruimte om samen te bouwen. Hoe doe je dat?

In Winterswijk heb ik in 2019 een groep medewerkers vanuit de hele organisatie getraind hoe zij met de samenleving aan mooie plannen kunnen werken. Wie ben jij zelf? En hoe ga je om met weerstand? Of beter... hoe breng je mensen in beweging? Winterswijk is er klaar voor!

quote-left


Dat ik erg enthousiast ben en bij de training vaardigheden heb geleerd waarvan ik had gewild dat ze ook bij m'n studie meer aan bod waren gekomen. Dat ik nu beter weet wat ik in mijn werk belangrijk vind. En dat Noortje goed luistert naar de deelnemers en inspeelt op hun vragen/actualiteiten. Ook vind ik het erg leuk om nieuwe mensen binnen de organisatie te ontmoeten waarmee je een speciale band schept.


quote-right
Portret Loes Wielink

Loes Wielink

​​​​Privacy Officer Gemeente Winterswijk

 De toekomst vraagt om een samenleving die het samen doet! 

Over tien jaar ziet de wereld er anders uit. Mensen zijn mondiger en we staan voor veel complexere vraagstukken. Dat kun je niet alleen oplossen; niet als inwoner en niet als overheid.


Krachten bundelen en samen de schouders eronder dat is het antwoord voor de toekomst! Je niet laten beteugelen door je eigen regels, beleidsstukken en procedures. 


Het is enorm inspirerend om het écht anders te doen en samen met inwoners te werken. Want: de inwoner dat ben jij!